Seuran puheenjohtajan kevättiedote

3.4.2021

Torpan Poikien kevätkausi käynnistyi pandemian pihdeissä. Olemme olleet vahvasti valtioneuvoston ja Helsingin Kaupungin koronalinjausten armoilla. Seuran toiminta ja erityisesti junioreille tarjottu valmennus elää päivä kerrallaan kansallisen tilanteen kanssa. Olemme ottaneet kaikki suositukset äärimmäisellä vakavuudella samalla kuin olemme halunneet ylläpitää juniorien aktiivisuutta ja mahdollisuutta harrastaa.

Olosuhteisiin nähden olemme tyytyväisiä tehdyistä ratkaisuista, vaikka luonnollisesti löydämme uusia tapoja toimia tehokkaammin ja paremmin. Vuoden aikana tapahtunut muutos arjessa on yhtä uusi meille kaikille. Olen erittäin iloinen positiivisesta ilmapiiristä ja vastuullisuudesta, johon olette te kaikki seuran jäsenet taipuneet. Toivotaan, että tilanne alkaa pian hellittämään ja pääsemme oikeasti palaamaan edes lähelle normaalia harjoittelurytmiä.

Helmikuun 2. päivänä ToPo Juniorit ry piti sääntömääräisen vuosikokouksensa. Oli erittäin hienoa nähdä aktiviinen joukko ihmisiä vuosikokouksessa huolimatta poikkeusajoista ja kokouksen järjestämisestä etänä.

Kokouksessa esitettiin kiitosta seuran toiminnasta koronaepidemian aikana, mutta samalla tuotiin keskusteltavaksi joukko tärkeitä seuran kehittämistä käsitteleviä kysymyksiä. Seuran toiminnan kehittämiseksi, kasvattamiseksi ja selkiyttämiseksi esitettiin ideoita, jotka koskivat taloudenhoitoa, valmennusta, seuran organisoitumisesta, viestintää ja arvoja sekä luonnollisesti myös kysymyksiä liittyen Covid-19 pandemian vaikutuksista seuran toimintaan, valmennukseen ja kausimaksuihin. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin keväällä päätettäväksi tuotavia yhdistyksen sääntömuutoksia.

Suurin osa vuosikokoukseen tuoduista kysymyksistä käytiin läpi kokouksessa. Osa esille nostetuista kysymyksistä vaativat selvitystyötä hallituksen toimesta. Hallitus päätti haastatella henkilökohtaisesti ihmisiä, jotka osallistuivat keskusteluun ja toivat parannus- tai muutosehdotuksia esille. Haastatteluissa haimme konkretiaa toiveisiin ja pyrimme ymmärtämään toiveiden taustoja paremmin.

Haastatteluiden ja vuosikokouksessa esitettyjen ehdotusten pohjalta olemme hallituksessa tehneet seuraavat johtopäätökset sekä vaadittavat toimenpiteet:

  1. Seuran operatiivinen organisaatio on keskittynyt ja kuormittunut. ToPossa muutamalle ihmiselle on keskittynyt liikaa vastuita, jolloin seuran kyky kehittyä ja reagoida muutokseen ei ole optimaalinen. Ratkaisuksi toimiva hallitus esittää hallituksen alaisuuteen operatiivisten työryhmien perustamista ja seuran organisaation laajentamista. Ehdotetut toimenpiteet ja muutokset pyritään saamaan hyvään vauhtiin ennen kevään vaalikokousta siten, että seuraava hallitus pystyy jatkamaan kehitystyötä ilman viiveitä.
  2. Toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan lisää ammattivalmentajia. Pitkäjänteinen ja menestyvä valmennusorganisaatio takaa nuorille nykyaikaista ja ammattitaitoista valmennusta, joka lisää ToPon houkuttelevuutta nuorien pelaajien joukossa. Tavoitteenamme on, että pystymme parin seuraavan vuoden aikana palkkaamaan seuraan vähintään 1–2 ammattivalmentajaa.
  3. Vaikka seuran talous on tasapainossa ja seuran toiminta myös taloudellisesti hyvissä kantimissa, kasvu vaatii kykyä investoida laajemmin juniorivalmennukseen ja myös edustusjoukkueisiin. Seuran hallitus pyrkii luomaan seuralle rahoituksesta vastaavan työryhmän, jonka tavoitteena on kehittää seuralle lisää myytäviä tuotteita ja vastaa ulkopuolisen rahoituksen hankkimisesta. Tavoitteena on noin kolminkertaistaa nykyinen vuotuinen ulkopuolinen rahoitus.
  4. Vuosikokouksessa nostettiin myös esille seuran edustusjoukkueen valmennusjohdon vahva reagointi ottelutapahtumissa. Hallitus haki haastatteluilla seuramme jäseniltä selkeää kokonaiskuvaa niistä odotuksista ja palautteista mitä meillä on kyseisessä tehtävässä toimivia ihmisiä kohtaan. Seuramme ei hyväksy epäasiallista tai epäkunnioittavaa käytöstä missään olosuhteissa ja hallitus on käynyt asianosaisten kanssa läpi jäsenistön esittämät toiveet ja saadut palautteet. Kerätyistä haastatteluista selvisi myös, että seurassamme valmennusta tehdään vahvalla ammattitaidolla ja laajasti esitetiin kiitosta seuran hyvin sitoutuneelle valmennusjohdolle.

Haluan esittää lopuksi kiitoksen kaikille aktiivisesti seuran toimintaan ja kehittämiseen osallistuneille jäsenille. Olemme menossa eteenpäin seurana ja olen hyvin vakuuttunut, että tulevat kaudet tulevat olemaan positiivisen muutoksen aikaa ToPolle. Peukut pystyyn, että koronaepidemia päästää meidät otteestaan ja palaamme pian normaaliin harjoitus- ja pelirytmiin. Siihen asti, muistakaa käyttäytyä vastuullisesti ja huomioikaa muut ihmiset! Tsemppiä!


Tumppi Kohila