Pelaajat


Leppänen Kari5
Rauramo Janne8
Veli-Pekka Sirola9
Suhonen Jomi11
Vesanen Kari12
Vertio Vesa13
Suhonen Jukka14
Juha Saarikoski15
Mecklin Jarl16
Antti Kaihovaara17
Carolus Adofsson18
Takala Timo20
Lindqvist Pekka21
Oksanen Tuomas22
Hynninen Markku23
Mikko Ainamo25
Tuomisto Tero24
Aittomäki Vesa30
Hämäläinen Lauri31
Lönnfors Paul32
Hytinantti Timo33
Malmio Janne34
Nohynek Petri00