KORONA ohjeistus

Koronaohjeet Topon leiritoimintaan 2021 

Päivitetty viimeksi 31.5.2021. Ohjeita päivitetään tarvittaessa.


Otamme kaikessa toiminnassamme huomioon tartuntariskin torjumiseen tähtäävät toimenpiteet sekä viranomaismääräykset. 

Nämä Topon toimintaa koskevat ohjeistukset pohjautuvat THL:n ja OKM:n antamiin ajantasaisiin suosituksiin. Ohjeita noudattamalla voidaan vähentää tartuntariskiä Topon järjestämän toiminnan yhteydessä. Varotoimenpiteitä noudatetaan niin hyvin kuin on mahdollista kaikissa leiriolosuhteissa. 
Leirin ohjaajat ja muut toimijat saavat erilliset tarkemmat ohjeistukset leirien turvallisuuden takaamiseksi.

 
1. Leirille tai muuhun toimintaan ei saa osallistua sairaana

• Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä,    kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.
• Kenenkään nuoren tai aikuisen ei pidä osallistua toimintaan, jos hänellä on        mitään sairastumiseen viittaavia oireita.
• Leirille osallistuminen tulee peruuttaa, mikäli henkilöllä on                                hengitystieinfektion oireita tai hän on sairastanut hengitystieinfektion juuri      ennen tapahtumaa. Myös mikäli samassa taloudessa asuvalla on ollut                hengitystieinfektion oireita tai on sairastanut hengitystieinfektion juuri              ennen tapahtumaa, suositellaan osallistumisen perumista.
• Paras tapa suojella muita osallistujia on se, että toimintaan ei osallistu              taudille altistuneita. Terveitä päiviä ennen osallistumista tulisi olla 3.

2. Oireilu tai sairastuminen leirin tai muun toiminnan aikana

• Jos toiminnan aikana ilmenee koronavirukseen viittaavia oireita tai henkilö       sairastuu, hänet siirretään matalalla kynnyksellä ja välittömästi erilliseen           tilaan odottamaan. Lähikontaktia oireilevaan tai sairastuneeseen vältetään       säilyttäen riittävä etäisyys. Kesken toiminnan sairastunut ohjataan kotiin ja       koronavirustesteihin.
• Alle 18-vuotiaan henkilön sairastuessa otetaan välittömästi yhteyttä                  huoltajiin ja ohjeistetaan hakemaan leiriläinen kotiin.
• Sairaustapauksissa yhteystahona osallistujille ja huoltajille on Topon                  koronavastaavat (yhteystiedot tiedotteen lopussa).

3. Jos toiminnan aikana tai jälkeen todetaan koronavirustartunta

• Mikäli leirien aikana todetaan vahvistettu koronavirustartunta, tiedotetaan        asianomaisia ja toimitaan viranomaisohjeiden mukaan. Tarvittaessa                    ohjeistetaan olemaan yhteydessä omaan kunnalliseen terveyspalveluun.
• Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin                        tartuntataudeista vastaavalle lääkärille.
• Jos koronavirustartunta todetaan jollakulla osallistujalla, selvitetään, onko        tapahtunut altistumista, ja altistuneet jäljitetään ja asetetaan karanteeniin 14    vuorokaudeksi.

4. Riskiryhmään kuuluvat

• Riskiryhmään kuuluvan henkilön osallistumisen leirille tai muuhun Topon          toimintaan arvioi osallistuja itse tai osallistujan huoltaja. Asiassa voi                  konsultoida tarvittaessa hoitavaa lääkäriä.
• Sairaanhoitopiirit ovat laatineet tarkentavia ohjeita riskiryhmiin kuuluvista        lapsista ja nuorista.

5. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää Koronavirus tarttuu      ensisijaisesti pisaratartuntana.

•  Leirillä ja muussa Topon toiminnassa pyritään välttämään tilanteita, joissa         ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa.

6. Paikalle saapuminen ja poistuminen

• Leiripäivien aloitus ja lopetus tapahtuu ulkona, eikä vanhemmilla ole pääsyä      sisätiloihin.
• Ei kätellä paikalle saapuessa tai lähtiessä.
• Huoltajille ja perheenjäsenille suunnattuja leiripelejä ei järjestetä leirin              lopuksi.

7. Ruokailu

• Huolehditaan hyvästä käsihygieniasta ennen ja jälkeen ruokailun.
• Ruokailu toteutetaan porrastetusti, niin että jokainen ryhmä syö pienemmissä    ryhmissä keskenään.
• Ruokailusta vastaava taho huolehtii ruokailun hygieenisyydestä sekä                  noudattaa erillisiä annettuja ohjeistuksia sen noudattamiseksi.

8. Ohjelma

• Ohjelma suunnitellaan niin, että lähikontakteja on tavanomaista vähemmän.
• Leiripäivien ohjelma tapahtuu pienryhmissä, jotka pysyvät koko leiriviikon          samoina.

9. Ulkopuoliset vierailijat

•  Paikalle ei kutsuta leirin ulkopuolisia ihmisiä.

Lisätietoa Topon toiminnan erityisjärjestelyistä vuonna 2021 voit saada seuran koronavastaavilta:

Jomi Suhonen
050-3544848, jomi.suhonen@topo.fi

Lea Harju
041-5271880, torpanpojat.info@gmail.com


Lisää ajantasaista tietoa koronaviruksesta

THL:n sivuilta 
OKM:n ohjeistus koronaviruksesta 
THL:n käsienpesuohje